Barn och fritid, yrkesvux

Vill du arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller ungdomsledare? Komvux Helsingborg erbjuder en barn- och fritidsutbildning som är en gymnasial utbildning inom yrkesvux.

Den 14 augusti startar Komvux Helsingborg en Barn‐ och fritidsutbildning som är en gymnasial utbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar inom förskola eller fritidsverksamhet.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats med fokus på barn eller ungdomar. Din APL görs vanligtvis inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Din APL ger dig goda möjligheter att visa upp dina kunskaper och skapa nätverk för framtida anställning.

I utbildningen läser du alla behörighetsgivande yrkeskurser för barn‐ och fritidsprogrammet och vi erbjuder dig även kurser som är rekommenderade av branschen genom det nationella programrådet. Utbildningen motsvarar heltidsstudier under 1 år där APL ingår.

Efter utbildningen har du möjlighet att läsa vidare om du är intresserad av att slutföra din gymnasieexamen. Din gymnasieexamen ger dig sedan grundläggande behörighet om du vill vidareutbilda dig på högskola eller universitet.

Kurser

Orienteringskurs, 50 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Barns lärande och växande, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng
Pedagogiska teorier  och praktiker, 100 poäng
Kost och hälsa, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Gymnasiearbete, 100 poäng
Total poäng, 1350 poäng

Startdatum

14 augusti 2017

Längd

50 veckor (slutdatum:  3 augusti 2018)

Sista ansökningsdatum

19 juni 2017

Rekommenderad förkunskap

Grundskola eller motsvarande kunskaper. Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt i kursen Svenska som andraspråk (grundläggande) eller motsvarande kunskaper.

Obligatoriskt informationsmöte

Det är obligatoriskt att gå på ett informationsmöte. Mötet äger rum på Komvux Helsingborg på Rönnowsgatan 10E.

Ansökan

Du ansöker via en webbansökan.

Är du folkbokförd i Helsingborg och behöver få kontakt med en studievägledare gå in på www.helsingborg.se/vuxenutbildning. Om du är folkbokförd i en annan kommun och behöver vägledning, ta då kontakt med komvux i din hemkommun. Du behöver bifoga dina skolbetyg  i ansökan.